Kindercoaching, kinder- en jeugdtherapie

Tijdens de kindercoaching, kinder- en jeugdtherapiesessies staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. Samen met het kind kijk ik wat het probleem voor het kind inhoudt. Spelenderwijz ontdekt het kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft. En welke vaardigheden het kind kan verbeteren of aanleren om zich beter te voelen. Ik maak gebruik van allerlei soorten spel, oplossingsgericht werken, nlp, cognitieve gedragstherapie, ontspannings- en visualisatieoefeningen en lichaamswerk.

Aan welke vaardigheden kunt u denken?

 • Spelen en omgaan met vrienden
 • Praten in plaats van vechten
 • Voor jezelf opkomen
 • Rustig zeggen wat je er van vindt
 • Nadenken voordat je iets doet
 • Luisteren
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen
 • Durven
 • Concentreren
 • Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
 • Zelfvertrouwen
 • Fantasie hebben
 • Kinderen met een zwak zelfbeeld, met onvoldoende zelfvertrouwen

Gang van zaken:

Ouders/verzorgers nemen contact met mij op. We maken we een afspraak voor een intakegesprek. De ouders krijgen vooraf de vragenlijst toegestuurd. We bespreken wat er volgens de ouders en het kind aan de hand is. Dan volgt een kennismakingssessie met het kind.

Na een aantal sessies bespreek ik de voortgang met de ouders. Naast kindercoaching, kinder- en jeugdtherapie biedt Spelenderwijz ouderbegeleiding.

De kosten zijn €70,- inclusief btw per sessie.
Ik ben lid van de NFG, beroepsvereniging waardoor het mogelijk is bij verschillende zorgverzekeraars kosten vergoed te krijgen. De therapie valt onder alternatieve geneeswijzen.

Terug naar de startpagina voor professionals.